Page 135 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

135
ا َ
نيِ
ز َ
ح ْ
لا َ
ب ْ
ل َ
ق ْ
لا ُ
حِ
ر ْ
فُ
ت
ا َ
ني ِ
بَ
ن ي ِ
دا َ
ه ْ
لا ُ
ة َ
ض ْ
و َ
ر
ْ
دـ َّ
م َ
ح ُ
م ْ
ن ِ
م ْ
ه َ
عا َ
ف َّ
شلا ِ
ب
ا َ
ـنيِ
ر ِ
ئا َ
ز ا َ
ي او ُ
ر ِ
ش ْ
بأ
Rævđætul hadiy nebiyna Tufriĥul qælbel-ĥæzina
Ebşiru ya zairiyna Bişşefe’âh min Muĥæmmed
ا َ
ما َ
ل َ
س ْ
لا َّ
د َ
ر يِ
ب َّ
نلا َ
ف
اـ َ
ما َ
ق َ
م ْ
لا َ
را َ
ز ْ
ن َ
م ُّ
لُ
ك
ْ
دـ َّ
م َ
ح ُ
م ْ
را َّ
و ُ
ز او ُ
ر ِّ
ش َ
ب
اـ ً
ما َ
مَ
ت َ
ق ْ
ل َ
خ ْ
لا ُ
فِ
ر ْ
ع َ
ي
Kullu men zarel meqama Fennebiy ræddes-selama
Yeâ’riful xælqæ temama Beşşiru zuvvar Muĥæmmed
ا ًّ
ب َ
ص َ
لا َ
س ْ
دَ
ق ا َ
ن ُ
ع ْ
م َ
د
اـ ًّ
ب ُ
ح ُ
حا َ
و ْ
رأ
� ْ
لا ِ
ت َ
ما َ
ه
ْ
د َّ
م َ
ح ُ
م ْ
يا َ
ل ْ
و َ
م ْ
بي ِ
ب َ
ح ْ
ل ِ
ل
اـ ً
ب ْ
ر ُ
ق ُ
را َ
و ُّ
زلا ِ
ت َ
لاَ
ن
Hametil ervaĥu ĥubben Demŭna qæd sale ŝæbben
Naletiz-zuvvaru qurben Lil ĥӕbib mevlay Muĥæmmed
ا َ
ـني ِ
ب ُ
م َ
و ا ً
جا َ
ر ِ
س َ
و
ا َ
ـني ِ
ق َّ
ت ُ
م ْ
لا َ
بي ِ
ب َ
ح ا َ
ي
ْ
د َّ
م َ
ح ُ
م ا َ
ي ان ْ
ي َ
تأ
� َ
ف
ا َ
ني ِ
ع ُ
د ْ
م ِ
سا َ
ق ْ
لا ا َ
بأ
� ا َ
ي
Ye ĥӕbiybel mutteqiyna Ve siracen ve mubiyna
Ya ebel qasim duǐynӕ Fe-eteyna ya Muĥæmmed
Meşhur Hizibler
Kaside-i Bürde
uhtelif Salavatlar
Kaside-i Makbule
Kasideler
Kaside-i Makbule
23
24
25
26