Page 140 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

140
ا َ
ن َ
بوُ
ن ُ
ذ ْ
ص ِّ
ح َ
م
ُ
را َّ
ف َ
غ
ا َ
ي ِ
ر ْ
ف َ
غ ْ
لا ِ
ب َ
و
اَ
ن َّ
وُ
د َ
ع ْ
ر َ
ه ْ
ق
َ
ا
ُ
را َّ
هَ
ق
ا َ
ي ِ
ر ْ
ه َ
ق ْ
لا ِ
ب َ
و
12.Vebil ğæfri ya
Ğæffaru
meĥĥiŝ żunubena
Vebil qæhri ya
Qæhharu
eqher âduvvena
ً
ة َ
م ْ
ك ِ
ح َ
و ً
ام ْ
ل ِ
ع
ُ
با ّ
ه َ
و
ا َ
يأ
� ي ِ
ل ْ
ب َ
ه َ
و
ا َ
ن َ
ل ْ
د ُ
ج َ
و ْ
ع ِّ
س َ
و
ُ
قا ّ
ز َ
ر
ا َ
ي ِ
قْ
ز ِّ
رل ِ
ل َ
و
13.Veheb-li eya
Vehhabu
îlmen ve ĥikmeten
Velir-rizqi ya
Rezzaqu
vessi'î ve cudlena
ً
ام ُّ
ر َ
كَ
ت ْ
ل ِّ
ج َ
ع
ُ
حاّ
ت َ
ف
ا َ
ي ِ
حْ
ت َ
ف ْ
لا ِ
ب َ
و
ا َ
ن َ
بوُ
ل ُ
ق
ُ
مي ِ
ل َ
ع
ا َ
ي ْ
ر ِّ
وَ
ن ِ
م ْ
ل ِ
ع ْ
لا ِ
ب َ
و
14.Vebil fetĥi ya
Fettaĥu
âccil tekerrumen
Vebil îlmi nevvir ya
Âliymu
qulubena
ٍ
ة َ
لا َ
ح ِ
ر ْ
ي َ
خ ىَ
ل َ
ع ا َ
ن ْ
ضِ
ب ْ
ق ِ
ا
ُ
ضِ
با َ
ق
ا َ
ي َ
و
ا َ
ن ِ
ق ْ
زِ
ر ِ
ل ً
اط ْ
س َ
ب ِ
قا َ
ز ْ
رأ
� ْ
لا
َ
ط ِ
سا َ
ب
ا َ
ي َ
و
15.Veya
Qæbiđu
iqbiđna âlӕ xæyri ĥaletin
Veya
Basiŧæl
erzaqi besŧæn li-rizqina