Page 141 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

141
ً
اب ُّ
ب َ
حَ
ت َ
بوُ
ل ُ
ق ْ
لا ي ِ
ل ْ
ض ِ
ف ْ
خَ
ا
ُ
ض ِ
فا َ
خ
ا َ
ي َ
و
اَ
ن َ
ر ْ
دَ
ق ِ
يل ْ
عَ
ا َ
و اَ
ن َ
ر ْ
ك ِ
ذ ْ
عَ
ف ْ
ر ِ
ا
ُ
ع ِ
فا َ
ر
ا َ
ي َ
و
16.Veya
Xafiđu
exfiđ lil qulube teĥæbbubæn
Veya
Rafiû
irfeâ' żikrena ve eâ'li qædrena
اَ
ن َّ
ز ِ
عَ
ا
ٌّ
ز ِ
ع ُ
م
ى َ
و ْ
ق َّ
تلا َ
و ِ
د ْ
ه ُّ
زلا ِ
ب َ
و
ا َ
ن َ
سو ُ
فُ
ن
ُّ
ل ِ
ذ ُ
م
ا َ
ي ٍ
و ْ
ف َ
صِ
ب ْ
ل ِّ
ل َ
ذ َ
و
17. Ve biz-zuhdi vet-teqva
Muîzzun
e-îzzena
Ve żellil biŝafvin ya
Mużillu
nufusena
ي ِ
ت َ
لا َ
ق َ
م
ُ
عي ِ
م َ
س
ا َ
ي ٍّ
ق َ
حِ
ب ْ
ذ ِّ
فَ
ن َ
و
ا َ
ن ِ
ب ْ
ي َ
عِ
ب
ُ
ري ِ
ص َ
ب
ا َ
ي ي ِ
دا َ
ؤُ
ف ْ
ر ِّ
ص َ
ب َ
و
18.Ve neffiż biĥæqqin ya
Semiyû
meqaleti
Ve baŝŝir fuadi ya
Baŝiyru
biây'bina
ا َ
ن َ
بوُ
ل ُ
ق ْ
م ِّ
ك َ
ح
ُ
ل ْ
د َ
ع
ا َ
ي
ٌ
م َ
ك َ
ح
ا َ
ي َ
و
اَ
ن ِّ
و َ
ق ِ
د ْ
ش ُّ
رلا ِ
ب َ
و ِ
ءا َ
ي ْ
شأ
� ْ
لا ي ِ
ف َ
ك ِ
ل ْ
د َ
عِ
ب
19.Veya
Ĥækemun
ya
Âdlu
ĥækkim qulubena
Bi âdlike fil eşyai ve bir-ruşdi qævvina
Dualar
Esma-ül Hüsna ile Tevessül