Page 142 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

142
ي ِ
ت َّ
ب ِ
حأ
ُ
في ِ
ط َ
ل
ا َ
ي ٍ
ف ْ
طُ
ل ِ
ب َّ
ف ُ
ح َ
و
ى َ
ن ُ
م ْ
لا اوُ
كِ
ر ْ
د ُ
ي ْ
يَ
ك
ِ
رو ُّ
نلا ِ
ب
او ُ
م ُ
ه ْ
ج ِّ
و َ
ت َ
و
20.Ve ĥuffe bi luŧfin ya
Laŧiyfu
eĥibbeti
Ve tevvichumu
bin-nuri
key-yudrikul muna
ا َ
ن ِ
بو ُ
ر ُ
ك ِ
ل ً
اف ِ
شاَ
ك
ٌ
ري ِ
ب َ
خ
ا َ
ي ْ
نُ
ك َ
و
ا َ
ن َ
سو ُ
فُ
ن ُ
مي ِ
ل َ
ح
ا َ
ي ْ
ق ِّ
ل َ
خ ِ
م ْ
ل ِ
ح ْ
لا ِ
ب َ
و
21.Ve kun ya
Xæbiyrun
kaşifen li kurubina
Vebil ĥilmi xælliq ya
Ĥæliymu
nufusena
ا َ
نَ
نو ُ
ئ ُ
ش
ُ
مي ِ
ظ َ
ع
ا َ
ي ْ
م ِّ
ظ َ
ع ِ
م ْ
ل ِ
ع ْ
لا ِ
ب َ
و
ا َ
ن َّ
ل ِ
حأ
� ِّ
ل َ
جأ
� ْ
لا ِ
قْ
د ِّ
صلا ِ
د َ
ع ْ
ق َ
م ي ِ
ف َ
و
22.Vebil îlmi âžžim ya
žiymu
şu-unena
Ve fiy meq'âdiŝ-ŝidqil ecelli eĥillena
ً
ال ِّ
ض َ
ف َ
ت ُ
م ْ
ل َ
ز َ
ت ْ
م َ
ل
ٌ
رو ُ
ك َ
ش
،
ٌ
رو ُ
ف َ
غ
ا َ
ن َّ
ص ُ
خ َ
يَ
ال ْ
و َ
م ِ
نا َ
ر ْ
ف ُ
غ ْ
لا َ
و ِ
ر ْ
ك ُّ
شلا ِ
ب َ
ف
23.
Ğafurun Şekurun
lemtezel mutefađđilen
Febiş-şukri vel ğufrani mevlaye xuŝŝena