Page 144 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

144
ا َ
ن ِ
فا َ
ع َ
و ا َّ
ن َ
ع ُ
فْ
عا َ
ف ا َ
ن ْ
ي َ
ل َ
ع
ٌ
بي ِ
ق َ
ر
اَ
ن َ
رو ُ
مأ
ُ
بي ِ
ج ُ
م
ا َ
ي ا َ
ن ْ
يل َ
ع ْ
ر ِّ
س َ
ي َ
و
28.
Ræqiybun
âleyna feâ'fu ânna ve âafina
Ve yessir âleyna ya
Muciybu
umurena
ا َ
ط َ
ع ْ
لا َ
و َ
م ْ
ل ِ
ع ْ
لا ا َ
ن َ
ل ْ
ع ِّ
س َ
و
ً
اع ِ
سا َ
و
ا َ
ي َ
و
اَ
ن ِ
د ْ
هَ
ت َ
كْ
ن ِ
م ً
ة َ
م ْ
ك ِ
ح
ا َ
ن ْ
ل ِ
نأ
ً
امي ِ
ك َ
ح
29.Veya
Vasiân
vessiî'lenal-îlme vel âŧa
Ĥækiymen
enilna ĥikmeten minke tehdina
ً
ام ُّ
ر َ
كَ
ت َ
كْ
ن ِ
م ِّ
د ُ
ولا ِ
ب ْ
د ُ
جَ
ف
ٌ
دو ُ
د َ
و
ا َ
نَ
نو ُ
ئ ُ
ش
ُ
دي ِ
ج َ
م
ا َ
ي ْ
ف ِّ
ر َ
ش َ
و ا َ
ن ْ
يل َ
ع
30.
Vedudun
fecud bil vuddi minke tekerrumen
Âleyna ve şerrif ya
Meciydu
şuunena
ٍ
ة َ
لا َ
ح ِ
ر ْ
ي َ
خ ىَ
ل َ
ع ا َ
نْ
ث َ
ع ْ
ب ِ
ا
ُ
ث ِ
عا َ
ب
ا َ
ي َ
و
ا َ
ن ِ
ع ْ
م َ
جِ
ب َ
كَ
ال ُ
ع اَ
ن ْ
د ِ
ه ْ
شأ
� َ
ف
ٌ
دي ِ
ه َ
ش
31.Veya
Baîśu
ib-âśna âlæ xæyri ĥaletin
Şehiydun
fe-eşhidna ûlake bicem'îna