Page 148 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

148
ي ِ
م َ
ت ْ
نَ
ن َ
كِ
ر ْ
ي َ
غ ِ
ل ا َ
ن ْ
س َ
ل
ً
اي ِ
لا َ
و
ا َ
ي َ
و
اَ
ن َّ
ز ِ
ع ُ
م ْ
نُ
ك
ً
اي ِ
لا َ
ع َ
ت ُ
م
ا َ
ي ِ
ر ْ
صَّ
نلا ِ
ب َ
ف
45.Veya
Valiyen
lesna li ğæyrike nentemiy
Febin-naŝri ya
Muteâaliyen
kun muîzzena
ٍ
ة َ
ب ْ
و َ
ت ِ
ب ي ِ
ل ْ
د ُ
ج
ُ
با َّ
و َ
ت
ا َ
ي
ُّ
ر َ
ب
ا َ
ي َ
و
ا َ
ن ِ
م ْ
ر ُ
ج َ
م ِ
ئا َ
ظ َ
ع و ُ
ح ْ
مَ
ت ا َ
هِ
ب ٍ
حو ُ
صَ
ن
46.Veya
Berru
ya
Tevvabu
cudli bi tevbetin
Naŝuĥin biha temĥu âžaime curmina
اَ
ن ِّ
وُ
د َ
ع ْ
ن ِ
م ْ
م ِ
ق َ
ت ْ
نِ
إ
� َ
كا َ
ه
ٌ
م ِ
ق َ
ت ْ
ن ُ
م َ
و
ا َ
ن ِ
ب ْ
نَ
فأ
� ْ
رأ
� َ
و ا َ
ن ِ
فا َ
ع
ٌ
فو ُ
ؤ َ
ر
ٌّ
و ُ
ف َ
ع
47.Ve
Munteqimun
hake inteqim min âduvvina
Âfuvvun Ræufun
âfina ve er'efen bina
ِ
هِ
ر ْ
ه َ
قِ
ب
ُ
مي ِ
ظ َ
ع ْ
لا
ِ
ك ْ
ل ُ
م ْ
لا
َ
ك ِ
لا َ
م
ا َ
ي َ
و
اَ
نِ
رو ُ
مأ
� ي ِ
ف ا َ
ن ِ
ب ْ
ف ُ
ط ْ
لأ
ِ
لَ
ال َ
ج ْ
لا
ا َ
ذ
ا َ
ي َ
و
48.Veya
Malikel Mulkil žiymu
biqæhrihi
Ve
Ya Żel Celali
ulŧuf bina fiy umurina