Page 160 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

160
minna (ve yeżkurusmehu)’’ ve ŝallallahu teâlæ âlæ
xӕyri xӕlqihi ve mežheri luŧfihi ve nuri ârşihi seyyidina
Muĥæmmedin ve âlæ ãlihi ve eŝĥæbihi ecmeîyne su-
bĥæne rӕbbike rӕbbil îzzeti âmma yeŝifune ve se-
lemun âlel murseline velĥæmdulillahi rӕbbil âlemiyn.
El Fatiĥæ
هنيكس -3
3.SEKİNE DUASI VE FAZİLETİ
Üstad Bediüzzaman'ın Sikke-i Tasdik-i Ğeyb-i Ri-
salesi'nin 133. sahifesinde: Hz. Cebrail’in Huzur-u
Nebevi’de getirip sekine namı ile bir sahifede yazılı
İsm-i Azam’ı Hz. Ali (r.a.)’ın kucağına düşmüş. Hz. Ali
(r.a.) diyor: “Ben Cebrail (a.s.)’ın sesini işittim. Sahifeyi
aldım. Bu isimleri içinde buldum. Kim inayeti ilahiyeye
mazhar ise, Hz. Cebrail'in (a.s.) tabiri ile bu sekine-i
qudsiyye olan ismi azemi Cenab-ı Ĥaq ona hediye
eder, onunla o zamanın şer vakitlerinden kurtarır.
Kim saadete mazhar ise, said ise, şaki değilse, o
ismi azam, onun boynunda mübarek bir gerdanlık
hükmünde bir nusxa olur.
Biz hocamizden anlamışız ki: 13 sene evvel Hz.
Ali (ra)'ın bu qasidesinin sırrını bilmeden, 7 sene ev-
vel bu 6 ismi, İmam-ı Ğazali'den ders alarak kendine
vird ettik. Hem bütün evradlarını değiştirdiği halde, bu
sekine; tabir edilen 6 ismi Hz. Ali (r.a.), ders verdiği
tarzında, mütemadiyen terk etmeden devam etmiş.
19 Kere okunur. (
19 ةرم
)