Page 164 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

Sesi, sedası, edası ile değil Hicaz’ı, tüm kâinatı
etkileyen, varlığını, gayesini unutmuş olan insanlığı
uyandırmaya adayan, Hazreti Muhammed Mustafa
insanı varlıklara sertac edici tek ölçüdür. ALLAH:
َ
هَّ
للا او ُ
قَّ
تا َ
و او ُ
ه َ
تنا َ
ف ُ
ه ْ
ن َ
ع ْ
مُ
كا َ
هَ
ن ا َ
م َ
و ُ
هو ُ
ذ ُ
خَ
ف ُ
لو ُ
س َّ
رلا ُ
مُ
كا َ
تآ
� ا َ
م َ
و
7
ةيآ
� رشحلا ةروس - ِ
با َ
ق ِ
ع ْ
لا ُ
دي ِ
د َ
ش َ
هَّ
للا َّ
نِ
إ
“Elçi size neyi sunarsa alın” der. Mevcudun mucidi,
eserini herkesten daha iyi tanır. Eserlerine özel ehem-
miyet veren herkesi aziz eylemiş, onlarla muhatab
olup, varlıklara gerekli malzemelerini, onların elleriyle
sunmuştur. Biz acizleri, böylesi azizlerine tutkulu kılan
Rabbe hamdler olsun. Sunan ve sunduranlara eşsiz
övgüler olsun.
Elçilerin usta öğrencileri, özel eser insanı, kayıtlarla
sınırlı dünyadan, huzurlarla dolu sınırsız memleket
cennete taşıma yükünü üstlendiler. İşte bu usta
öğrencilerden bize intikal eden, riyazatlardan kalb ve
dil ile yapılan yükü az, kıymeti fazla olanlarını kullana-
rak sizlerle paylaşmayı arzu ettim. Tesbihat kitabının
üçüncü baskısını yoğun istek üzere genişleterek
tekrar baskıya verdik. Bizden dehliz karanlığında yola
çıkarıcı fener, sizden ışıktaki ipe sarılarak terk etme-
den yola baş koyma.
Haydi,
ه ِ
ل ِ
عا َ
فَ
ك ِ
ر ْ
ي َ
خ ْ
لا ىَ
ل َ
ع َّ
لا َّ
دلا َّ
نِ
إ
“Hayra sebeb
olan, yapan gibidir” sırrınca elinizdeki bu hazineyi,
kenzin ne olduğunu bilmeyen hemcinsleriniz, hatta
cinsiniz olmayan cinlere dahi sunarak (sesli okuma)
izzetinizi katlayarak, mahşerde göğsünüzü gerin, MU-
HAMMED’inizi sallallahu aleyhi vesellem mutlu edin.