Page 19 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

leyte qævmi yeâ'lemun (27) bima ğæferæ li rabbi
ve ceâleni minel mukremiyn (28) ve ma enzelna âla
qævmihi min beâ'dihi min cundin mines semai ve
ma kunna munziliyn (29) in kanet illa ŝæyĥæten
vaĥideten feizæhum xamidun (30) ya ĥæsreten
âlel îbad ma ye'tiyhim min resulin illa kanu bihi yes-
tehziun (31) elem yeræv kem ehlekna qæblehum
minel quruni ennehum ileyhim la yerciûn (32) ve
in kullun lemma cemiûn ledeyna muĥđarun (33)
ve ayetun lehumul erđul meyteh eĥyeyna ha ve
exræcna minha ĥabben feminhu ye'kulun (34) ve
ceâlna fiha cennetin min nexiylin ve eâ'nabin ve
feccerna fiyha minel uyun (35) liye'kulu min śeme-
rihi ve ma âmilethu eydiyhim efela yeşkurun (36)
subĥænelleżi xæleqæl ezvace kulleha mimma tun-
bitul ærdu ve min enfusihim ve mimma la yeâ'le-
mun (37) ve ayetun lehumulleyl neslexu minhun-
nehare feiżæhum mužlimun (38) veşşemsu tecriyli
muŝteqærrin leha żalike tæqdiyrul âziyzil âliym (39)
vel qæmere qæddernahu menażile ĥætta eâ'de-
kel ûrcunil qædiym (40) leşşemsu yenbeğiy leha
en tudrikel qæmere velel leylu sabiqun nehar ve
kullun fi felekin yesbeĥun (41) ve ayetun lehum
enna ĥamelna żurriyyetehum fil fulkil meşĥun (42)
ve xæleqna lehum min miślihi ma yerkebun (43) ve
in neşe' nuğrikhum fela ŝæriyxæ lehum velahum
yunqæżun (44) illa ræĥmeten minna ve metaân
ilaĥiyn (45) ve iża qiyle lehu mutteku ma beyne ey-
19