Page 20 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

20
diykum ve ma xælfekum leâllekum turĥæmun (46)
ve ma te'tiyhim min ayetin min ayati ræbbihim illa
kanu ânha mû'ridiyn (47) ve iża qiyle lehum enfiqu
mimma rezeqakumullahu qælelleżiyne keferu lille-
ziyne amenu enut'îmu men lev yeşaullahu eŧ'âmeh
in entum illa fi đalalin mubiyn (48) ve yequlune meta
hażelveâ'du in kuntum ŝadiqiyn (49) ma yenžuru-
ne illa ŝæyĥæten vaĥideten te’xuzuhum ve hum
yexiŝŝimun (50) fela yesteŧiyûne tævŝiyeten vela ila
ehlihim yerciûn (51) ve nufixæ fiŝŝuri feiżæhum mi-
nel'ecdaśi ila rabbihim yensilun (52) qalu ya veyle-
na men beâśena min merqædina haża ma veâder
ræhmanu ve ŝadeqæl murselun (53) in kanet illa
ŝæyĥæten vaĥideten feiżahum cemiyûn ledeyna
muĥđarun (54) fel yevme la tužlemu nefsun şey'en
vela tuczevne illa ma kuntum teâ'melun (55) inne
eŝĥabel cennetil yevme fi şuğulin fakihun (56) hum
ve ezvacuhum fi žilalin âlel'eraiki muttekiun (57)
lehum fiyha fakihetun ve lehum ma yeddeûn (58)
selamun qavlen min ræbbin ræhiym (59) vemtazul
yevme eyyuhel mucrimun (60) elem eâhed ileykum
ya beniy ademe en la teâ'buduş şeyŧan innehu
lekum âduvvun mubiyn (61) ve enî'buduniy haża
ŝiraŧun musteqiym (62) ve leqæd eđælle minkum
cibillen keśiyra efelem tekunu teâ'qilun (63) hażihi
cehennemulleti kuntum tuâdun (64) iŝlevhel yev-
me bima kuntum tekfurun (65) elyevme nextimu
âla efvahihim ve tukellimuna eydiyhim ve teşhedu