Page 21 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

erculuhum bima kanu yeksibun (66) velev neşau
leŧæmesna âla eâ'yunihim festebequŝŝiraŧe feen-
na yubŝirun (67) velev neşau lemesexnahum âla
mekanetihim femesteŧaû muđiyyen vela yerciûn
(68) ve men nuâmmirhu nunekkishu fil xælk efela
yeâ'qilun (69) ve ma âllemnahuş şi'ræ ve ma yen-
beğiy leh in huve illa żikrun ve qur'anun mubiyn
(70) liyunżire men kane ĥæyyen ve yeĥiqqæl qæv-
lu âlel kafiriyn (71) evelem yeræv enna xælæqna
lehum mimma âmilet eydiyna enâmen fehum leha
malikun (72) ve żellelnaha lehum feminha rekubu-
hum ve minha ye'kulun (73) ve lehum fiha menafiû
ve meşarib efela yeşkurun (74) vettexæżu min du-
nillahi aliheten leâllehum yunŝarun (75) la yesteŧi-
yune næŝræhum vehum lehum cundun muĥđarun
(76) fela yæĥzunke qævluhum inna neâ’lemu ma
yusirrune ve ma yû'linun (77) evelem yeræl insanu
enna xælaknahu min nuŧfetin feiża huve xæŝiymun
mubiyn (78) ve đæræbe lena meselen ve nesiye
xælqæh qale men yuĥyil ižame ve hiye remiym (79)
qul yuĥyihel leziy enşeeha evvele merre ve huve bi-
kulli xælqin âliym (80) elleżiy ceâle lekum mineşşe-
ceril exđari naræn feiża entum minhu tuqidun (81)
eveleyselleżiy xæleqæs semavati vel'ærđa biqa-
dirin âla en yexlyiqe miślehum bela vehuvel xæl-
laqul âliym (82) innema emruhu iża erade şey’en
en yequle lehu kun feyekun (83) fesubĥanel leżiy
biyedihi melekutu kulli şey'in ve ileyhi turceûn.
21