Page 23 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

23
ِ
ة َ
كِ
ئَ
َ
لما ُ
حي ِ
بْ
س َ
ت -1
(
تارم-٣( ) ةضورفملا ةالصلا لبق أ
�رقي)
1.Meleklerin Tesbihatı
(Farz namazlarından önce
3’er defa okunur.)
ْ
تو ُ
كَ
ل َ
م ْ
لا َ
و ِ
ك ْ
ل ُ
م ْ
لا ي ِ
ذ َ
نا َ
ح ْ
ب ُ
س •
ْ
تو ُ
ر َ
ب َ
ج ْ
لا َ
و ِ
ة َّ
ز ِ
ع ْ
لا ي ِ
ذ َ
نا َ
ح ْ
ب ُ
س •
ْ
تو ُ
م َ
ي َ
ال ي ِ
ذَّ
لا ِّ
ي َ
ح ْ
لا َ
نا َ
ح ْ
ب ُ
س •
ْ
حو ُّ
رلا َ
و ِ
ة َ
ك ِ
ئا َ
ل َ
م ْ
لا ُّ
ب َ
ر َ
و ا َ
ن ُّ
ب َ
ر ٌ
سوُّ
دُ
ق ٌ
حو ُّ
ب ُ
س •
•Devam edilmesi halinde sabahlarınızı bayram
sabahına çeviren vird-i şerif.
Subĥæne żil mulki vel melekut
Subĥæne żil ĭzzeti vel ceberut
Subĥænel ĥæyyilleżi la yemut
Subbuĥun quddusun
Ræbbuna ve Ræbbul melaiketi ver-ruĥ
Namaz Tesbihatı