Page 25 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

25
Kendi duyacağın sesle
:
َ
ك َ
س ْ
فَ
ن
ُ
ع ِ
م ْ
سُ
ت ٍ
توصب لوقت مث
•21-Besmele
ِ
مي ِ
ح َّ
رلا ِ
ن َ
م ْ
ح َّ
رلا ِ
ﷲ ِ
م ْ
سِ
ب ةرم ٢١
•21-Lailaheillællah
ُ
ﷲ الِ
إ
� َ
ه َ
لِ
إ
� ال ةرم ٢١
•10-Estağfirullah
َ
ﷲ ُ
ر ِ
ف ْ
غ َ
ت ْ
سأ
� ةرم ١٠
•7- Sultan'a salavat
يِ
ب َّ
نلا ىَ
ل َ
ع ُ
ةا َ
ل َ
صلا ةرم 7
(Salavat aşağıdaki gibidir.)
ِ
ل ِ
ما َ
ك ْ
لا ِّ
يِ
ب َّ
نلا ٍ
د َّ
م َ
ح ُ
م اَ
ن ِ
د ِّ
ي َ
س ىَ
ل َ
ع ْ
كِ
را َ
ب َ
و ْ
م ِّ
ل َ
س َ
و ِّ
ل َ
ص َّ
م ُ
هَّ
للَ
ا
َ
د َ
د َ
ع َ
و َ
ك ِ
لا َ
م َ
ك ِ
ل َ
ة َ
يا َ
ه ِ
ن َ
ال ا َ
مَ
ك ا َ
ه َ
ل َ
ة َ
يا َ
ه ِ
ن َ
ال ً
ةا َ
ل َ
ص ِ
ه ِ
لآ
� ىَ
ل َ
ع َ
و
احابصتارم7
. ِ
ه ِ
لا َ
مَ
ك
•Ællahumme ŝalli ve sellim ve barik âlæ Seyyidina
Muĥæmmedin en-nebiyyil kamili ve âlæ ãlihi ŝalaten
la nihayete leha, kema la nihayete li kemalike ve
âdede kemalihi.
(Özellikle şehvetine hakim olamayanlara tavsiye edilir.)
Namaz Tesbihatı
Sabah ve Akşam Vakitleri