Page 31 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

31
BÖLÜM 2
DUALAR
ve
ZIRHLAR
ِ
مي ِ
ح َّ
رلَ
ا ِ
ن َ
م ْ
ح َّ
رلَ
ا ِ
هَّ
ل َ
لا ِ
م ْ
سِ
ب
ٌ
صيِ
ر َ
ح ْ
م ُّ
ت ِ
ن َ
ع ا َ
م ِ
ه ْ
ي َ
ل َ
ع ٌ
زيِ
ز َ
ع ْ
م ُ
ك ِ
س ُ
فْ
نأ
� ْ
ن ِ
م ٌ
لو ُ
س َ
ر ْ
مُ
ك َ
ءا َ
ج ْ
د َ
ق َ
ل
ُ
هَّ
للا َ
يِ
ب ْ
س َ
ح ْ
ل ُ
ق َ
ف ا ْ
وَّ
ل َ
و َ
ت ْ
نِ
إ
� َ
ف * ٌ
مي ِ
ح َ
ر ٌ
فو ُ
ؤ َ
ر َ
ني ِ
ن ِ
م ْ
ؤ ُ
م ْ
لا ِ
ب ْ
م ُ
ك ْ
ي َ
ل َ
ع
ِ
مي ِ
ظ َ
ع ْ
لا ِ
ش ْ
ر َ
ع ْ
لا ُّ
ب َ
ر َ
و ُ
ه َ
و ُ
ت ْ
لَّ
ك َ
و َ
ت ِ
ه ْ
ي َ
ل َ
ع و ُ
ه ا َّ
لِ
إ
� َ
ه َ
لِ
إ
� َ
ال.
برغملا ةالص دعب ةرم و حبصلا ةالص دعب ةرم
•Leqæd caekum Resulun min enfusikum âziyzun
âleyhi ma ânittum ĥæriyŝun âleykum bil mu’miniyne
ræufur-ræĥiym. Fein tevellev fequl ĥæsbiyællahu laila-
heilla hu âleyhi tevekkeltu vehuve Ræbbul arşil âžiym.
(Akşam ve sabah namazlarının ardından bir kere okunur.)
بيغلالماعنمةياعرلابلجوةرصنلل-2
2.Ğayb aleminden yardım
celbetmek için
Dualar ve Zırhlar