Page 34 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

34
ةميظعلا ايؤرلا -4
هاضرأ
�و ﷲ يضر
سيرد ِ
إنبدحمأيديسل
4.Efendimiz (s.a.v.) tarafından,
Seyyid Ahmed Bin İdris Hazretleri'ne
rüya aleminde verilen
tevhid, istiğfar ve salavat-ı şerife
ِ
ما َ
ن َ
ملا يف هنع ﷲ يضر َ
سيِ
ر ْ
دإ
� ُ
ن ْ
با ُ
د َ
م ْ
حأ
� ي ِ
د ِّ
ي َ
س ىأ
� َ
ر ْ
د َ
قف
ِ
ه ْ
ي َ
ل َ
ع ُ
ﷲ ىَّ
ل َ
ص ى َ
ف َ
ط ْ
ص ُ
ملا ً
اد َّ
م َ
ح ُ
م اَ
ن َ
د ِّ
ي َ
س ِ
تا َ
ن ِ
ئا َ
كلا َ
بي ِ
ب َ
ح
: ِ
مال َّ
سلا ِ
ه ْ
ي َ
ل َ
ع ِ
ر ْ
ض ِ
خل ِ
ل َ
لا َ
ق َ
ف ُ
مَ
ال َّ
سلا ِ
ه ْ
ي َ
ل َ
ع ُ
ر ْ
ض ِ
خلا ُ
ه َ
ع َ
م َ
و مَّ
ل َ
س َ
و
ِ
تا َ
وال َّ
صلاو ِ
راَ
ك ْ
ذأ
�لا ِ
ر ِ
ئا َ
س ِ
ل ً
اع ِ
ما َ
ج َ
ناَ
ك ا َ
م ُ
ه ْ
ن ِّ
ق َ
ل ُ
ر ْ
ض ِ
خ ا َ
ي
ُ
م َ
ظ ْ
عأ
� ُ
لي ِ
ل ْ
ه َ
تلاو ً
ار ْ
دَ
ق َّ
ل َ
جأ
�و ً
اد َ
د َ
ع َ
ر َ
ث ْ
كا َ
و ً
ابا َ
وَ
ث َ
ل َ
ض ْ
فأ
�و ِ
را َ
ف ْ
غ ِ
ت ْ
س إ
�لاو
لا َ
ق ِ
ﷲ َ
لو ُ
س َ
ر ا َ
ي َ
و ُ
ه ٍ
ئ َ
ش ُّ
يأ
� ُ
ه َ
ل َ
لا َ
ق َ
ف ً
اد َ
د َ
م
Seyyid Ahmed Bin İdris Hazretleri rüyasında Re-
sulullah Sallallahu aleyhi vesellem ile Hızır aleyhisse-
lamı görür : Efendimiz aleyhisselatu vesselam Hızır
aleyhisselama
''Ey Hızır, ona bütün zikir, salavat ve
istiğfarları içereni aşıla (aktar). Fazileti en yüksek
sevablı, az çekimle en çok aded getiren, kadri en
yüce olan Lailaheillællahı en hızlı imdada yetişen