Page 35 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

35
olsun. '
' deyince Hızır aleyhisselam :
'' ya Resulallah
bu nedir ki?'
' der. (
Yani, kendisi de bilmediğini bildi-
rir
). Bunun üzerine Efendimiz Tevhid zikrini üç kere
tekrarlar (
fi külli lemhatin
) ve ardından Hızır aleyhisse-
lam da tekrarlar. Seyyid Ahmed Bin İdris de tekrarlar.
Ardısıra salavatı, istiğfarı da aynı şekilde tekrarlatır.
Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem S. Ah-
med'e der ki :
''Ya Ahmed ben sana yerlerin ve gök-
lerin anahtarlarını verdim.''
راكذلأا رئاسل عمالجا ركذلا -1
*
4
4*1.İmdada en hızlı yetişen, diğer zikirleri de
kapsayan tevhid zikri
( Günde 100 kere çekilir.)
َ
د َ
د َ
ع ٍ
سَ
فَ
ن َ
و ٍ
ة َ
ح ْ
م َ
ل ِّ
لُ
ك ي ِ
ف ِ
ﷲ ُ
لو ُ
س َّ
ر ٌ
د َّ
م َ
ح ُ
م ُ
ﷲ َّ
الإ
� َ
ه َ
ل إ
� ال
لقأ
�لا ىلع مويلا يف ةرم١٠٠
ِ
ﷲ ُ
م ْ
ل ِ
ع ُ
ه َ
ع ِ
س َ
و ا َ
م
•Lailaheillællah Muĥæmmedur Ræsulullah fiy kulli
lemĥætin ve nefesin âdede ma vasiâhu îlmullah.
ةيميظعلا ةلاصلا-2
*
4
4*2. Salavatul Azimiyye
( Günde en az 1 kere okunur, en faziletlisi ise günde 10 ila
54 kere okumaktır )
ِ
ش ْ
ر َ
ع َ
ناَ
ك ْ
رأ
� أ
�ل َ
م ي ِ
ذَّ
لَ
ا ِ
مي ِ
ظ َ
ع ْ
لا ِ
ﷲ ِ
ه ْ
ج َ
و ِ
رو ُ
ن ِ
ب َ
كُ
لأ
� ْ
سأ
� يِّ
نإ
� َّ
م ُ
هَّ
للَ
ا
ىَ
ل َ
ع َ
ي ِّ
ل َ
صُ
ت ْ
نأ
�، ِ
مي ِ
ظ َ
ع ْ
لا ِ
ﷲ ُ
م ِ
لا َ
و َ
ع ِ
هِ
ب ْ
ت َ
مَ
اق َ
و، ِ
مي ِ
ظ َ
ع ْ
لا ِ
Dualar ve Zırhlar
Virdul Ahmed bin İdris R.A.