Page 38 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

38
hiren ve baŧina, qævlen ve fiî la, Fiy cemiyî ĥærekati
ve sekenati ve xæŧærati ve enfasi kulliha. Daimen,
ebeden, sermeda. Mineż-żenbilleżi eâlemu ve mi-
neż-żenbilleżi la eâlem. Âdede ma eĥaŧæ bihil îlmu.
Ve aĥŝahul kitabu ve xættehul qælemu, Ve âdede
ma evcedethul qudretu. Ve xæŝŝeŝethul iradetu, ve
midade kelimatillah. Kema yenbeği liy celali vechi
Ræbbina ve cemalihi ve kemalihi. Ve kema yuĥibbu
Ræbbuna ve yerđa.
BÖLÜM 3
MEŞHUR HİZİBLER
يدملآا بزح - 1
( ءاسم ةرمو احابص ةرم أرقي )
HİZBUL AMEDİ
(Sabah ve akşam 1'er kere okunur)
Rızık, vakar, sihirden, cinlerden korunmak
ve kurtulmak, stres ve endişe giderilmesi
ile işlerin kolaylaştırılması için.
نم ِ
ظ ْ
ف ِ
حللو ِ
ر ْ
ح ِّ
سلا نم نصحتلاو صالخلل و ِ
را َ
ق َّ
ولاو ِ
قْ
زِ
رلل
رومأ
�لا ريسيتلو ِ
ق َ
ل َ
قلا ِ
تا َ
فآ
�و ِ
ن ِّ
جلا