Page 43 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

43
ِ
مي ِ
ح َّ
رل َ
ا ِ
ن َ
م ْ
ح َّ
رل َ
ا ِ
هَّ
ل َ
لا ِ
م ْ
سِ
ب
َ
ر ْ
ك ِّ
ذلا او ُ
ع ِ
م َ
س ا َّ
م َ
ل ْ
م ِ
هِ
را َ
ص ْ
بأ
� ِ
ب َ
كَ
نو ُ
ق ِ
ل ْ
ز ُ
ي َ
ل او ُ
ر َ
فَ
ك َ
ني ِ
ذَّ
لا ُ
دا َ
ك َ
ي ْ
نِ
إ
� َ
و
َ
ني ِ
م َ
لا َ
ع ْ
ل ِ
ل ٌ
ر ْ
ك ِ
ذ َّ
الِ
إ
� َ
و ُ
ه ا َ
م َ
و * ٌ
نو ُ
ن ْ
ج َ
م َ
ل ُ
هَّ
نِ
إ
� َ
نو ُ
لو ُ
ق َ
ي َ
و
ةالص دعب ةرم .دسجلا ىلع خفنيو اقيمع اسفن سفنتي مث
برغملا ةالص دعب ةرم و حبصلا
•Vein yekadul-leżiyne keferu le yuzliquneke biebŝari-
him lemma semiǔż-żikre ve yequlune innehu
lemecnun. Vema huve illa żikrun lilâlemiyn.
(Okuma bitince nefes dişler kapalı olarak içe çekilip gö-
ğüste toplandıktan sonra sağ taraftan başlanıp sola doğru
bedene üflenir.)
ظفلحملاسلاهيلعرضلخاانديسءاعد-3
هلاموهرادو
صخشلا
برغملا ةالص دعب ةارم3 و حبصلا ةالص دعب ةارم3
3.Hızır Aleyhisselam'ın kişiyi, evini ve
malını koruma altına alan duası
(Akşam ve sabah namazlarının ardından üç kere okunur.)
ُ
ﷲ َّ
ال ِ
ا َ
ر ْ
ي َ
خلا ُ
قو ُ
س َ
ي َ
ال ُ
ﷲ َ
ءا َ
ش ا َ
م ِ
ﷲ ِ
م ْ
سِ
ب
ُ
ﷲ َّ
ال ِ
ا َ
ءو ُ
سلا ُ
فِ
ر ْ
ص َ
ي َ
ال ُ
ﷲ َ
ءا َ
ش ا َ
م ِ
ﷲ ِ
م ْ
سِ
ب
ﷲ َ
ن ِ
مَ
ف ٍ
ة َ
م ْ
ع ِ
ن ْ
ن ِ
م َ
ناَ
ك ا َ
م ُ
ﷲ َ
ءا َ
ش ا َ
م ِ
ﷲ ِ
م ْ
سِ
ب
Meşhur Hizibler
Nazar Ayeti