Page 46 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

46
• Bismillahi maşaællah
la ye’ti bilxæyri illællah,
• Bismillahi maşaællah
la yæŝrifu sue illællah,
• Bismillahi maşaællah
ma kane min-nî'metin
feminallah,
• Bismillahi maşaællah
laĥævle vela quvvete
illa billah,
• Bismillahi
žæheræ sirrullah,
• Bismillahi
cae næŝrullah,
• Bismillahi
ati emrullah,
• Bismillahi
beræzet ğaretullah,
• Bismillahi
temmet kelimetullah,
• Bismillahi
rækibet xuyulullah,
• Bismillahi
inteşeræt cunudullah,
• Bismillahi
caet ricalullah,
• Bismillahi
lemeât ayetullah,
• Bismillahi
nâĥnu fiy emanillah,
• Bismillahi
âleynâ setrullah,
• Bismillahi
ĥævluna ĥiŝnullah,
• Bismillahi
fevkuna ĥifžullah,
• Bismillahi
yaĥrisuna ĥizbullah,
• Bismillahi
dexælna fiy saĥæti Lailaheillællah ,
• Bismillahi
xærecna ila ŝæĥrai emani Muĥæmme-
dur-Resulullah,
• Bismillahi
qul kullun min îndillah,
• Bismillahi
naĥnul ğælibune bi iżnillah,
• Bismillahi
meâ'na yedullah,
• Bismillahi
ve kefa billlah,
• Bismillahi
vel ĥæmdulillah,
• Bismillahi
vallahu ekberu vela ĥævle vela quvvete
illa billah,
• Ve ŝællællahu âlæ Seyyidina Muĥæmmedin ve
âlæ ãlihi ve ŝaĥbihi ve sellem teslimen keśiyra.