Page 5 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

Harflerde dikkat edilmesi gereken hususlar:
x :
خ
dış boğazda gırtlaktan çıkar
â :
ع
ayn, gırtlaktan çıkan (a) harfi
ǐ :
ِ
ع
iiy dış boğazda gırtlaktan çıkar
ǔ :
ُ
ع
uu dış boğazda gırtlaktan çıkar
q :
ق
qæf gırtlaktan çıkan (q) gibi okunur
ĥ :
ح
kalın (h)
đ :
ض
Dilin üst yan dişlere değerek çıkartılan (dz)
harfi
ż :
ذ
peltek (z) dil ucu ön dişlerin arasında
ž :
ظ
za kalın (z)
ŝ:
ص
sa kalın (s)
ŧ :
ط
kalın (t) (örnek: ŧæyyib )
ś :
ث
peltek s (Dil ucu ön dişlerin arasında)
æ: harfin kalın ve ince bir arada okunuşunu
sağlar. (Örnek: Ræĥim R’den sonra gelen harf ne (e)
ile okunur ne de (a) ile okunur. İkisinin arası olan bu
harfi tercih ettik
ã : Dört (a) uzunluğunda okunur
1.Münacat-ı Ebubekir Sıddık..............................
83-85
2.Kaside-i Bürde................................................ 86-128
3.Kaside-i Makbule............................................ 129-136
BÖLÜM 6 - DUALAR
1.Allah'ın Güzel İsimleri ile Tevessül.................... 137-153
2.Hatim Duası.................................................... 154-160
3.Sekine Duası................................................... 160-162