Page 66 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

66
ءافشلا ةلاص -5
5-Şifa Salavatı
(132 kez suya okunur, hastaya içirilir ve hasta
bu suyu içmeye devam eder.)
]هريغاتاتبءامبرشيال[ضيرملاىقسيوءامىلع)ةرم ١٣٢(أ
�رقي
ملسوهيلعﷲىلصيبنلاانديسةكرببىفشيىتح
ِ
ة َ
ي ِ
فا َ
ع َ
و ا َ
ه ِ
ئا َ
و َ
د َ
و ِ
بوُ
ل ُ
ق ْ
لا ِّ
ب ِ
ط ٍ
د َّ
م َ
ح ُ
م اَ
ن ِ
د ِّ
ي َ
س ىَ
ل َ
ع ِّ
ل َ
ص َّ
م ُ
هَّ
للَ
ا
ْ
م ِّ
ل َ
سو ِ
ه ِ
ب ْ
ح َ
ص َ
و ِ
ه ِ
لآ
�ىَ
ل َ
عو ا َ
ه ِ
ئا َ
ي ِ
ض َ
و ِ
را َ
ص ْ
بأ
�لا ِ
روُ
نو ا َ
ه ِ
ئا َ
ف ِ
ش َ
و ِ
نا َ
د ْ
بأ
�لا
•Ællahumme ŝalli âlæ Seyyidina Muĥæmmedin
ŧıbbil qulubi ve devaiha. Ve âfiyetil ebdani ve şifaiha.
Ve nuril ebŝari ve điyaiha. Ve âlæ ãlihi ve ŝaĥbihi ve
sellim.
تانئاكلا ديس ىري نأ ديري نم-6
ٍ
ةرم َ
ف ْ
ل أ
ةلاصلا هذه أرقي
6.*1000* kez çekildiğinde Sultan-ı Cihan`ı
görmeye vesile olan salavat-ı şerife
(20 rekat teheccud namazı kılınır. Her iki rekatta selam verilip
aşağıdaki salavat-ı şerife 100'er kere okunup, namazların
bitiminde 1000'e tamamlanmış olur.)