Page 67 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

67
نيتعكر لك نم مالسلا دعبو دجهت ةعكر
20 يلصي
ٍ
د َّ
م َ
ح ُ
م َ
ان ِ
د ِّ
يس َ
ىل َ
ع ْ
كِ
را َ
ب َ
و ْ
م ِّ
ل َ
س َ
و ِّ
ل َ
ص َّ
م ُ
هَّ
للَ
ا .
ةرم 100 اهلوقي
ِ
ه ِ
لا َ
م َ
كِ
ب ُ
قي ِ
ل َ
ي ا َ
مَ
ك َ
و ِ
هّٰ
ل ِ
ل ا َ
مَ
ك َ
د َ
د َ
ع ِ
ه ِ
لآ
� ىَ
ل َ
ع َ
و
•Ællahumme ŝalli ve sellim ve barik âlæ Seyyidina
Muĥæmmedin ve âlæ ãlihi, âdede kema lillahi ve
kema yeliqu bikemalihi.
ليوزلجا ماملأا ةجوزتاولص-7
ةيرثكةيونعمتاضيفالهتيلاو
لوخدلل تاولص عرسأ
� يه تاولصلا هذه
ً
اءاسم ةرمو ً
احابص ةرم أ
�رقي
، نطابلا ملاع يف
7.İmam Cezuli’nin, Hanımı'nın birçok
manevi getirilere sahip olmasına
vesile olan salavatlar:
Batıni aleme en hızlı girişi sağlar.
(Sabah, akşam birer kez okunur)
ِ
ه ِ
دَ
ال ْ
وأ
� َ
و ِ
هِ
با َ
ح ْ
صأ
� َ
و ِ
ه ِ
لآ
� ىَ
ل َ
ع َ
و ٍ
د َّ
م َ
ح ُ
م اَ
ن ِ
د ِّ
ي َ
س ىَ
ل َ
ع ِّ
ل َ
ص َّ
م ُ
هَّ
للَ
ا-1
ِ
هي ِّ
ب ِ
ح ُ
م َ
و ِ
ه ِ
عا َ
ي ْ
شأ
� َ
و ِ
هِ
را َ
صْ
نأ
� َ
و ِ
هِ
را َ
ه ْ
صأ
� َ
و ِ
ه ِ
ت ْ
ي َ
ب ِ
ل ْ
هأ
� َ
و ِ
ه ِ
ت َّ
ي ِّ
ر ُ
ذ َ
و ِ
ه ِ
جا َ
و ْ
زأ
� َ
و
َ
ني ِ
م ِ
حا َّ
رلا َ
م َ
ح ْ
رأ
� ا َ
ي َ
ني ِ
ع َ
م ْ
جأ
� ْ
م ُ
ه َ
ع َ
م ا َ
ن ْ
ي َ
ل َ
ع َ
و ِ
ه ِ
ت َّ
مأ
� َ
و
ىَ
ل َ
ع َ
و ِ
ه ِ
ت َّ
ي ِّ
ر ُ
ذ َ
و ِ
ه ِ
جا َ
و ْ
زأ
� ىَ
ل َ
ع َ
و ٍ
د َّ
م َ
ح ُ
م اَ
ن ِ
د ِّ
ي َ
س ىَ
ل َ
ع ِّ
ل َ
ص َّ
م ُ
هَّ
للَ
ا-2
Muhtelif Salavatlar
İmam Cezuli Salavatlarıı