Page 70 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

70
munżu beneyteha
3
-Ællahumme ŝalli âlæ Seyyidina Muĥæmmedin
en-nebiyyil ummiyyi ve ezvacihi ummehætil mu’miniy-
ne ve żurriyyetihi ve ehli beytihi ŝalaten ve selæmen
la yuĥŝa âdeduhuma vela yenqæŧiǔ mededuhuma.
4
-Ve ŝallallahu âlæ Seyyidina Muĥæmmedin ve âlæ
ãlihiŧ ŧayyibiyne ve żurriyyetihil mubarekiyne ve ŝaĥæ-
betihil ekræmiyne ve ezvacihi ummehatil mu’miniyne
ŝalaten mevŝuleten teteræddedu ila yevmiddiyn.
5
-Ællahumme ŝalli âlæ Seyyidina ve Mevlana
Muĥæmmedin ve âlæ ãlihi ve ezvacihi âdede enfasi
ummetihi.
6
-Ællahumme ŝalli âlæ Seyyidina Muĥæmmedin ve
ezvacihi ve żurriyyetihi kema ŝalleyte âlæ Seyyidina
İbrahime ve barik âlæ Seyyidina Muĥæmmedin ve
ezvacihi ve żurriyyetihi kema barekte âlæ ãli Seyyidi-
na İbrahiyme inneke ĥæmiydun meciyd.
7
-Ællahumme ŝalli âlæ Seyyidina Muĥæmmedin en-
nebiyyi ve ezvaci ummehatil mu'miniyne ve żurriyyeti-
hi ve ehli beytihi kema ŝalleyte âlæ Seyyidina İbrahiy-
me inneke ĥæmiydun meciyd.
8
-Ællahumme ŝalli âleyhi ve âlæ ãlihi ve ezvacihi ve
żurriyyetihi kema ŝalleyte ve bærekte âlæ Seyyidina
İbrahiyme ve âlæ ãli Seyyidina İbrahiyme inneke ĥæ-
miydun meciyd.
Ve cazihi ânna efđale ma cazeyte nebiyyen ân umme-
tihi vec’âlna minel muhtediyne bi minhæci şeriyâtihi,
vehdina bihedyihi ve teveffena âlæ milletihi, vaĥşurna
yevmel fezæĭl ekberi minel ãminiyne fiy zumrætihi ve
emitna âlæ ĥubbihi ve ĥubbi ãlihi ve esĥæbihi ve żur-
riyyetihi.