Page 71 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

71
ييرصوبلل ةَّ
ي ِ
ر َ
ضُ
مْ
لا ةَ
ديص َ
قْ
لا - 8
8.Kaside-i Mudariyye Salavatı
( İmam-ı Busayri )
انخياشم ةدشب اهيلع بظاوي يتلا ةبرجملا داروأ
�لا نم يه
عفدلو ةنطابلاو ةرهاظلا تارسملاو تاريخلا بلجل ماركلا
تايَ
البلا
''Meşayixlerimizin devamlı okudukları, faydaları
tecrübe ile sabit, hayırları celbeden, kişinin zahirini
ve batınını güzelleştiren ve belaların def'ine vesile
olan, salavat virdidir.''
ٍ
ر َ
ضُ
م ْ
نِ
م ِ
را َ
ت ْ
خُ
مْ
لا ى َ
لَ
ع
ِّ
لَ
ص ِّ
بَ
ر اَ
ي
اوُ
رِ
ك ُ
ذ اَ
م ِ
لْ
سُّ
رلا ِ
عيِ
مَ
جَ
و اَ
ي ِ
ب ْ
ن لأاَ
و
Ya ræbbi ŝalli âlel muxtari min muđarin
Vel enbiya ve cemi-ĭr-rusli ma żukiru
ِ
ه ِ
ت َ
عي ِ
شو ي ِ
دا َ
ه ْ
لا ىَ
ل َ
ع ِّ
ب َ
ر ِّ
ل َ
صو
او ُ
ر َ
شَ
ن ْ
دَ
ق ِ
ني ِّ
دلا ِّ
ي َ
ط ِ
ل ْ
ن َ
م ِ
ه ِ
ب ْ
ح َ
صو
1-Ve ŝalli ræbbi âlel hadiy ve şiyâtihi
Ve ŝaĥbihi men liŧayyid-diyni qæd neşeru
Muhtelif Salavatlar
Kaside-i Mudariyye