Page 72 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

72
اوُ
د َ
ه َ
ت ْ
جاو ِ
ﷲ ي ِ
ف ُ
ه ْ
عم اوُ
د َ
ها َ
ج َ
و
او ُ
ر َ
صَ
ن ْ
دَ
ق َ
و ا ْ
و َ
وآ
� ُ
ه َ
ل َ
و او ُ
ر َ
جا َ
ه َ
و
2-Ve cahedu meâ’hu fillahi vectehedu
Ve ĥæceru velehu avev ve qæd neŝaru
او ُ
ب َ
ص َ
ت ْ
عاو َ
نو ُ
ن ْ
س َ
م ْ
لا َ
و َ
ض ْ
ر َ
ف ْ
لا او ُ
ن َّ
ي َ
بو
او ُ
ر َ
ص َ
ت ْ
نا َ
ف ِ
ﷲ ِ
ب او ُ
م َ
ص َ
ت ْ
عا َ
و ِ
هَّ
ل ِ
ل
3-Ve beyyenul ferđa vel mesnune veâ’teŝabu
Lillahi veâ’teŝamu billahi fenteŝaru
ا َ
هَ
ف َ
ر ْ
شأ
� َ
و ا َ
ها َ
مْ
نأ
� َ
و ٍ
ةَ
ال َ
ص ىَ
كْ
زأ
ُ
ر ِ
ط َ
ع ْ
لا ا َ
ه ُ
ر ْ
شَ
ن ا َ
ه ْ
ن ِ
م َ
ن ْ
و َ
ك ْ
لا ُ
رـ ِّ
ط َ
ع ُ
ي
4-Ezka ŝalatin ve enmaha ve eşrefeha
Yuâŧŧirul kevne minha neşruhel âŧiru
ً
ة َ
ي ِ
كا َ
ز ِ
ك ْ
س ِ
م ْ
لا ِ
قي ِ
ب َ
عِ
ب ٍ
ة َ
قو ُ
ب ْ
ع َ
م
ُ
ر ِ
ش َ
ت ْ
ن َ
ي ِ
نا َ
و ْ
ض ِّ
رلا ُ
ج َ
رأ
� ا َ
ه ِ
بي ِ
ط ْ
ن ِ
م
5-Meâ’buqætin bi âbiqil miski zakiyeten
Min ŧiybiha eræcur-riđvani yenteşiru