Page 81 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

81
ٌ
ة َ
ح ْ
ل َ
ط ٍ
ف ْ
و َ
ع ُ
ن ْ
ب ِ
ا ُ
دي ِ
ع َ
س ٌ
د ْ
ع َ
س
ُ
ر َ
رـ ُ
غ ٌ
ة َ
دا َ
س ٌ
ر ْ
ـي َ
ب ُ
ز َ
و ٍ
ة َ
د ْ
ي َ
ب ُ
عو ُ
بأ
� َ
و
38-Seâ’dun Saĭyd-ubnu âvfin Ŧalĥætun
Ve ebu Ŭbeydetin ve Zubeyrun sadetun ğureru
اـَ
ن ُ
د ِّ
ي َ
س ُ
ساـ َّ
ب َ
ع ْ
لا ا َ
ذَ
ك َ
و ٌ
ة َ
ز ْ
م َ
ح َ
و
ُ
ر َ
ي ِ
غ ْ
لا ِ
هِ
ب ْ
ت َ
لا َ
ز ْ
ن َ
م ُ
ر ْ
ب َ
ح ْ
لا ُ
هُ
ل ْ
جَ
ن َ
و
39-Ve Ĥæmzetun ve keżel Âbbasu seyyiduna
Ve necluhul ĥæbru men zalet bihil-ğiyeru
ً
ة َ
ب ِ
طا َ
ق ُ
عا َ
بْ
تأ
�لا َ
و ُ
ب ْ
ح َّ
صلا َ
و ُ
لَ
آ
�لا َ
و
ُ
ر َ
ح َّ
سلا ا َ
د َ
ب وأ
� ي ِ
جا َ
ي َّ
دلا ُ
ل ْ
ي َ
ل َّ
ن َ
ج ا َ
م
40-Vel ãlu veŝŝaĥbu vel-etbaŭ qaŧibeten
Ma cenne leylud-deyaci ev bedes-seĥæru.
9.Üstad Bediüzzaman'ın çokça
okuyup, tavsiye ettiği Farisî salavat
Muhtelif Salavatlar
Kaside-i Mudariyye