Page 9 - Tesbihat 2013

Basic HTML Version

ce varlık kaynağımız, hayat membaımız Hazreti Muhammed Mus-
tafa’ya ve Ehlibeyt’ine, Ezvac-ı Tahirat’a ve Eshab-ı Güzin’e ve
onun değer verdiklerine ve ona değer verenlere ola...
Nefesiniz elinde olan birine nasıl sırnaşır yalvarırsanız, her şe-
yinizi kendi kudretinde tutan ve her şeye gücü yeten yüce Yara-
dan’a karşı nasıl bir tutum içinde olmamız gerektiğini izah etme-
yeceğim...
Eşsiz elçisi, özel eseri, kendisinin dahi güzelliklerine hayran
kaldığı Hazreti Muhammed Mustafa “Dua ibadetin beynidir” der.
Beyniniz veya aracınızın beyni, sizin ve bineğinizin en önemli ve en
hassas noktasıdır. Tamiri en zor ve en pahalı olan yerdir. Beyinsizle
nasıl muhatap olmak istemezseniz, ALLAH azze ve celle de be-
yinsiz bir duayı ne hitap ne de istek olarak kabul eder. Bu durumu
rahmetiyle izale eden Xalık;
Müslümana keder ve sıkıntı vererek acizliğini göstermiş, aczi-
yetini giderici tek merci olduğunu gösterip, kendine yöneltmiştir.
Rahatta iken onu hatırlayanı, sıkıntıda o hatırlayacaktır. Haydi
el açmaya. Dilemeyene dahi acıyıp veren, Rab, dilencisinin elini
boş çevirmez. Hele hele seçilmişlerinin ağızlarından çıkanlarla is-
teyene, mutlaka ayrıcalıklı davranacaktır.
Eserdeki eşsiz dualar, münacaat, istiğfar, salavat, zikir ve
ilahiler, 21 yıl boyunca dünyanın birçok ülkesindeki meşayih ve
ulemadan izin ve icazeleri ile elde ettiğim derlemelerdir.
Dikkate
şayan olmayan ve neticesini almadığım hiç bir şeyi ne kendime,
ne başkasına tavsiye edemem.
İstediğinize nail olmak için şu şartları yerine getirmeniz ceva-
bınızın hızını arttıracaktır.
1- Erkanına riayet edilmiş temiz bir abdest.
2-Duaya özel zaman ve yer tayin etmek. (Gece yarısı, seher
vakitleri ve belli olan mübarek gün ve geceler. Yer olarak Kabe,
Mescidi Aksa, Medine'yi Münevvere ve diz üstü veya ayakta ama
yer tahsis ettiğiniz, çöktüğünüz seccadeniz gibi...)
3-Duanızın başında besmele, hamdele ve salavat olmasına
dikkat ediniz. Sonunu da salavatla bitiriniz.
Muhammed İbrahim Hızır El-Amedi
9